14 sty 2010

SZTUKA

Natura bierze źródło w bożej
Sztuce i płynie z bożego rozsądku;
A gdy kto pilnie w Fizyce poszuka,
Znajdzie w jej księgach, zaraz na początku,
Że za naturą dąży wasza sztuka,
Jako w mistrzowe uczeń dąży ślady;
Że jest więc ona jakby boża wnuka
Dante Alighieri


    Kreatywność nie jest zarezerwowana jedynie dla ludzi praktykujących którąś z tradycyjnych form sztuki, a nawet w przypadku artystów twórczość nie jest ograniczona do doświadczenia ich własnej sztuki. Każdy z nas posiada zdolności twórcze, które skrywają się w wyniku konkurencji oraz agresji wywołanej dążeniem do sukcesu. (...)
Tworzenie – czy to będzie obraz, rzeźba, symfonia lub powieść – wymaga nie tylko talentu, intuicji, siły wyobraźni i oddania, lecz równie zdolności kształtowania materiału, która to zdolność mogłaby być rozciągnięta na inne, odpowiednie sfery w życiu społecznym.
Joseph Beuys, Heinrich BöllNie ma w istocie czegoś takiego jak Sztuka. Są tylko artyści.
Sir Ernst Gombrich

11 sty 2010