6 lip 2011

anaplazmoza

Od prawie dwóch tygodni walczymy o życie.Nie pomaga nam w tym wiek psa i choroba stawów.
Głównym winowajcą jest anaplazmoza,choroba odkleszczowa.Starajmy się jak najlepiej zabezpieczyć nasze zwierzaki ,szczególnie w tym czasie, przed kleszczami. Morfologię krwi i test  SNAP 4Dx na choroby odkleszczowe wykonujmy co jakiś czas.Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj  odkleszczowe   i tutaj  anaplazmoza. Nie poddajemy się .