18 lis 2011

samotność

"samotność jest wyłącznym obcowaniem z sobą samym i koncentracją uwagi tylko na sprawach swojego wewnętrznego świata.
 „Samotność jest dotknięciem stopą swojej własnej istoty, jest obcowaniem z sobą ‘prawdziwym’, w odróżnieniu od wszystkich ról społecznych, od wszystkich ‘persona’, które jak starożytny aktor nakładam, by grać wielość osób w świecie zewnętrznym.”
Jan Szczepański"W moim wnętrzu jest miejsce, gdzie żyję tylko sam, miejsce, gdzie odnawiam źródła, które nigdy nie wysychają."
 Pearl Buck
16 lis 2011

Pewien nowicjusz w klasztorze,po długich i wyczerpujących porannych modłach spytał opata,czy dzięki modlitwie Bóg jest bliżej ludzi.
- Odpowiem ci pytaniem-rzekł opat.-Czy wszystkie twoje modlitwy sprawią,że jutro wstanie słońce?
- Oczywiście ,że nie!Słońce wschodzi,ponieważ podlega prawom natury!
- Oto odpowiedź na twoje pytanie.Bóg jest blisko,niezależnie od naszych modlitw.
Nowicjusz oburzył się.
- Ojcze,chcesz powiedzieć,że nasze modlitwy są bezużyteczne?
- Ależ nie.Jeśli nie wstaniesz rano,nie ujrzysz wschodu słońca.Bóg jest blisko ale nie zauważysz Jego obecności,jeśli nie będziesz się modlił.

Z książki 'Być jak płynąca rzeka' P.Coelho