5 sie 2015

chrześcijańskie symbole nagrobne

Miecz – symbolizuje Słowo Boże, które jest jak miecz obosieczny za pomocą którego Bóg walczy z tymi, którzy występują przeciwko Niemu. W wyobrażeniach apokaliptycznych z ust boskiego sędziego wychodzi miecz, który jest znakiem ostatecznego wyroku.

Oko opatrzności – symbolizuje wszechobecność Boga. Wpisane jest w trójkąt – w tradycji chrześcijańskiej znak Trójcy Świętej. Symbolizuje wszechwiedzę, czujność i troskę Boga, który jak ojciec pilnuje swoich dzieci.

Księga – wg Pisma Świętego Bóg pisze księgę, w które umieszcza imiona wybrańców, a także ich losy. Wg wizji apokaliptycznych w czasie sądu ostatecznego księgi te zostaną otwarte.

Motyl – symbolizuje dążenie do światła, życie, śmierć, nieśmiertelność, zmartwychwstanie, duszę, jednak już jego skrzydła są symbolem przemijalności czasu. W tradycji chrześcijańskiej motyl nawiązuje do Wielkiej Nocy, Zmartwychwstania Pańskiego, zmartwychwstania duszy. Przede wszystkim motyl odzwierciedla ulotność ludzkiego życia, kruchość, delikatność.

Gołąb – jest symbolem niebiańskiej czystości i niewinności, poselstwa nowin niebiańskich, Zwiastowania; duszy, duszy zmarłego, zmartwychwstania, odrodzenia, uskrzydlonych dążeń, natchnienia boskiego, pobożności, ofiary, pokory: miłości. Z gałązką oliwną w dziobku. objawia Noemu, że wody Potopu opadają, że nastaje pokój między Bogiem a rodziną Noego. Uroda gołębia wiąże się z urodą kobiety, np. Oblubienicy z Pieśni nad pieśniami’. „Otoś tyś jest piękna, oczy twoje jak gołębicy” (1,14). „Piękne są jagody lica twego jako synogarlicy” (1,9). „Gołębico moja (…), oblicze twoje piękne. W sztuce chrześcijańskiej, podobnie jak skrzydlaty dysk sztuki pogańskiej, gołąb symbolizuje wieczność, nieśmiertelność, ducha, Słońce, a prócz tego: miłość, pokój, zwiastowanie, chrzest (Jezusa i św. Pawła). W pismach Ojców Kościoła gołąb występuje jako atrybut Chrystusa, Marii, Ducha Świętego (który w Ewangelii wg Mat. 3,16 spłynąć miał w postaci gołębicy w chwili chrztu Jezusa), Kościoła, dusz ludzkich.

Justyna Sołtys
Agata Turczyn
Kulturoznawstwo http://wiedzaiedukacja.eu/archives/53258